Första sidan    
   
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Byar i Ljustorp
Under denna rubrik samlas information om vem som bodde var, historier och kartor som visar var historiska lämningar av olika slag finns.
Livet i de olika byarna har alla påverkats av händelser ute i den stora världen. Sådana händelser redovisas under rubriken "Bygemensam historia" som är värdefull att läsa innan varje by studeras.
Uppgifterna bygger på gamla skattelängder från som tidigast 1500-talet, lantmäteriförrättningar från 1700-talet samt andra dokument, som belyser livet och levnadsförhållanden för dem som bodde i byarna. Under 1500-talet utgjordes befolkningen i huvudsak av markägande bönder. En och annan arrendator eller landbo kan man hitta i skattlängderna. Inte förrän i slutet av 1700-talet dyker torpare upp bland skattebetalarna. Några få knektar bodde i Ljustorp innan båtsmanssystemet infördes under 1640-talet.
Björkom
Högland   Mjölsätt   Storroten  
Bredsjön   Jällvik   Nyland   Tuna  
Edsta   Lagfors   Rogsta   Tunbodarna  
Edsåker   Laxsjön   Sanna   Västra Roten  
Frötuna   Lillroten   Skäljom   Ås  
Fuske   Lycke   Slätt   Åsäng  
Hamre   Lövberg   Slättmon   Öppom  
Häre   Mellberg   Stavre      

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030121