Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Slättmon
Slättmon utvecklades jämsides med nybyggena i Bredsjön. Första tiden uppodlades marken efter Fuskingesån och så småningom byggdes det ena torpet efter det andra upp och bildade vid sekelskiftet en "stad" av torpstugor. Se hembygdsföreningens häften "De finska bosättningarna" samt "Vem bor var i norra Ljustorp".
Björnjägaren Israel Stafverman.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212