Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årets Timråbo

Utmärkelsen är ämnad att årligen utdelas till en förtjänt person inom kommunen.

Vid uttagningen av kandidater tas hänsyn till om de:

  • genom spontan handling gagnat ortens befolkning
  • i oegennyttig gärning berikat tillvaron för andra
  • under flera år bedrivit verksamhet till allmänhetens glädje och nytta
  • är bosatt inom Timrå kommun
  • genom sina insatser främjat ungdomsverksamheten, laganda eller föreningslivet.
Årets Timråbo för åren 1985 - 1998
Pristagare år 1999
Pristagare år 2000.
Pristagare år 2001
Pristagare år 2002
Pristagare år 2003
Pristagare år 2004
Pristagare år 2005
Pristagare år 2006
Pristagare år 2007
Pristagare år 2008
Pristagare år 2009
Pristagare år 2010
Pristagare år 2011
Pristagare år 2012
Pristagare år 2016
Pristagare år 2019

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20200320