Första sidan    
  Årets Timråbo  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årets Timråbo 2003
Kommittén har enhälligt beslutat att utse
Margareta och Arnold Thunström
att mottaga 2003 års utmärkelse

Vid en cermoni på Ljustorps hembygdsgård tisdagen den 25 nov 2003 fick Margareta och Arnold mottaga sin utmärkelse. Alf Söderlund ordförande i Årets Timråbo-kommitté höll tal och utdelade halskedja med medaljong och tennfat, se bilden ovan, i kretsen av tidigare mottagare av utmärkelsen, kommittén, hembygdsföreningens styrelse och Arnolds studiecirkel. Stig Lindholm och Kjell Forsström underhöll med sång och musik.

Kommitténs officiella motivering lyder som följer:

"I år får två personer dela på utmärkelsen, inte för att var och en inte skulle vara kvalificerad utan för att deras gärning varit ett lagarbete.
Margareta började arbeta ideellt på Gudmundstjärn och i Ljustorps hembygdsförening i mitten på 1980-talet och blev 1987 ordförande i Ljustorps hembygdsförening. Under de följande åren ordnades mängder av aktiviteter som blev väl besökta och gav pengar att både utveckla verksamheten och renovera hembygdsgården. När Arnold gick i pension 1993 kom även han att i det närmaste på heltid ägna sig åt hembygdsföreningen. Via studiecirklar och Arnolds egen forskning skapades tema-dagar som bl a handlade om " Bredsjöbygdens historia", " Torpbebyggelsen i Stavre", " Flottningen i Ljustorpsån och Mjällån" och " Lagfors gamla järnbruk". Dessa temadagar kunde locka 500 besökare varje gång. Temadagarna har kompletterats med häften där utvecklingen i bygden dokumenterats, utställningar med fakta, gamla fotografier och i några fall med modeller. År 2000 tog Arnold över ordförandeskapet i Ljustorps hembygdsförening. Varje sommar ordnas flera guidade turer i Ljustorp där oftast resultatet av vintrarnas forskarmödor presenteras. Arnold är också stödjande i andra föreningar som revisor i Gudmundstjärns intresseförening och Ljustorps idrottsförening. Forskningsresultat har också lyfts fram genom renovering och uppmärkning med skyltar av fäbodstigar, kyrkstigar, arkeologstig och andra sevärdheter. De senaste åren har Arnold också stöttat framväxten av hembygdsföreningens hemsida med många artiklar till glädje för även utflyttade Ljustorpare. För Margareta har det varit viktigt att erbjuda barnen en brygga till det gamla samhällets villkor och traditioner. En dag varje månad tar Margareta emot elever från skolan på Hembygdsgården för bl a bakning i vedugn eller att prova på ett gammalt hantverk. Margareta har samarbetat med idrottsföreningen för att vara medarrangör i barnskidtävlingar och för att ordna vätskekontroller i samband med Medelpad Classic Ski-tävlingen. Tillsammans med Timrå Teaterförening har Margareta också varit medarrangör i många teaterföreställningar i Ljustorps bygdegård."

Nedan mottager Arnold och Margareta gratulationer från Tynderö och Hässjö hembygdsföreningar. Bilden längst ned visar mottagare av utmärkelsen årets Timråbo som var närvarande. Från vänster, Gunnel Pettersson 1988, Birgit Åhlin 1995, Åke Höglund 1996, Lars-Göran Ålund 2002 och Margareta och Arnold Thunström 2003.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20031125