Första sidan    
  Årets Timråbo  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årets Timråbo 2007
Kommittén har enhälligt beslutat att utse
Christer Nyman
att mottaga 2007 års utmärkelse

Christer Nyman har genom ett engagerat arbete för sin bygds utveckling bidragit till att skapa framtidstro för ett boende på landet i Ljustorp.
Christer är född och uppvuxen i byn Fuske i Ljustorp och där har han bott och verkat i hela sitt liv. Efter en verksamhet som egenföretagare och djuruppfödare, vilken avbröts av sjukdom, fick han anställning vid idrottsplatsen i Ljustorp. Han blev också ordförande i Idrottsföreningen och från den basen har han identifierat, förankrat och drivit mängder av små och större projekt för Ljustorparnas bästa.
Idrottsföreningen har köpt ett hus i Mellbergs centrum som man renoverat för uthyrning av kontorslokaler och en butik för hemslöjd. På samma ställe har man ordnat en fint utsmyckad och mycket välskött sopsortering. Bygdegården har övertagits från kommunen, byggts om och renoverats. Ungdomslokaler har skapats och en affär har kunnat dras igång baserad på idrottsföreningens satsningar och helhjärtade engagemang. Ljustorpsån har man försökt återställa efter flottningstiden, så att fisken skall trivas bättre och bl a locka fisketurister. Festplatsen Björkängen har fått en vidare användning som turistinformation och man är på väg att kombinera det med ett "put and take"- fiske. Kanotuthyrning för färder på Ljustorpsån drivs av idrottsföreningen i stor skala. Självklart har också Ljustorps Idrottsplats utvecklats med flera andra projekt för att utveckla bygden.
För att lyckas med alla projekt har det förutom många engagerade människor behövts en Christer Nyman som arbetat fram idèer till projekt som det gått att söka EU-medel och annan finansiering för och att sedan styra projekten förbi alla hinder mot målen. Ljustorp blev årets by i Västernorrland 2006, ett erkännande från länet över bygdens framsteg, vilket Christer har en stor del i och det är då naturligt att han själv får träda fram som årets Timråbo 2007.

Bilden ovan togs i samband med att Ljustorp fick utmärkelsen årets by i Västernorrland där Christer fick mottaga utmärkelsen av landshövdingen Gerhard Larsson.

Nu har det då äntligen blivit av att Christer Nyman utsetts till årets Timråbo och högtidligen fått mottaga insignerna på sin nya värdighet. Det är många som vittnat om att det är ett populärt val att utse Christer till årets Timråbo. Som årets Timråbo får man en tenntallrik med sigillen från de fyra socknarna som utgör dagens Timrå kommun ( Ljustorp, Hässjö, Tynderö och Timrå). Vidare får man en medaljong att bäras runt halsen med den egna socknens sigill. Utmärkelsen överlämnades av kommitténs ordförande Gunilla Pontén och Bert Mattsson läste upp kommitténs motivering. Överlämnandet skedde hemma hos Christer som en tid varit sjuklig.
Gunilla framhöll i sitt anförande Christers roll som primus motor i många projekt i Ljustorp. Tittar man på kommitténs motivering är det mycket som han varit inblandad i. Christer minns själv gärna ett tidigt projekt där man jobbade tillsammans med Hembygdsföreningen, letade upp gamla fäbodrester röjde stigar och satte upp skyltar. Vi hade väldigt roligt och lärde oss mycket berättar Christer. Det projekt som Christer anser har betytt mest för bygden är utan tvekan den nya affären. Det handlade om att vrida ett ursprungligt EU-projekt in till något som kunde vidareutvecklas till en affär. Det gick och det har blivit en stor framgång till glädje för alla Ljustorpare i vardagslivet. Christer framhöll gång på gång betydelsen av att det funnits starka föreningar i Ljustorp med många entusiaster som skapat förutsättningar för projektens framgångar, speciellt nämnde han Fiskevårdsföreningen och dess projekt att skapa bättre förutsättningar för fisken i ån. Samtalet gled vidare på alla de möjligheter som finns för framtida utveckling i Ljustorp. Ljustorp är en bygd med mycken historia av många tusen års bebyggelse och odling som det gäller att lyfta fram och kombinera med de mycket fina naturvärden som finns.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071120