Första sidan    
  Årets Timråbo  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Årets Timråbo 2011
Kommittén har beslutat att utse
Olof Ulander
att mottaga 2011 års utmärkelse

Olof bor i Tuna by i Ljustorp med sin familj. Olofs ideella engagemang spänner över många områden. Han har varit ordförande i Ljustorps hembygdsförening en tid, han är även ansvarig för hembygdsföreningens hemsida. På hemsidan finns karta över Ljustorp, där det finns klickbara byar med bilder. Ett annat projekt är insamlandet av gamla bilder, identifiera människor och tiden som de levde i, vilket han i samarbete med länsmuseet i Härnösand har bevarat digitalt. På hembygdsgårdens berättarkvällar visar han bilder som för det mesta handlar om Ljustorp. Olof har även arbetat för Ljustorps sockenförening med reportage och bilder i Ljustorpsbladet. Olof har lagt ner ett stort ideellt och historiskt arbete för bygden, varför vi anser att han är väl värd att bli årets Timråbo 2011.

Texten är citerad ur Årets Timråbo kommittés skrift. Nedanstående bild på Olof är från kommitteéns skrift

Utmärkelsen "Årets Timråbo" utdelas i tre steg. Först sker ett tillgännagivande hemma hos vederbörande. Steg två är utdelning av en tenntallrik med de fyra ingående socknarnas sigill i ett arrangemang som ordnas av den lokala hembygdsföreningen. Det tredje steget är utdelning av en medaljong på nationaldagen.
Den 2 februari 2012 samlades kommittémedlemmar,vänner och tidigare "Årets Timråbo" på Ljustorps hembygdsgård för att fira utnämningen till Årets Timråbo. Ordföranden i Ljustorps Hembygdsförening, Anders Nigard, inledde med att hälsa alla välkomna, berättade sedan om kommitténs argument, gratulerade Olof och överlämnade blommor.

Sedan följde det formella överlämnandet av tenntallriken med de fyra socknarnas sigill som påtagligt tecken på utmärkelsen av ordföranden i kommittén för Årets Timråbo, Ann-Magret Bäckström. Göran Söderlund ordförande i i föreningen "Wifsta varvs historia" lyckönskade och överlämnade blommor. Lennart Lidholm, Tynderö Hembygdsförening, gratulerade och överlämnade blommor från sin förening. Hässjö Hembygdsförening gratulerade genom Inger Bylund, Bengt Andersson och Ingemar Sundkvist.

Birgit Åhlin, Årets Timråbo 1995, gratulerade tillsammans med Barbro och Lars-Erik Nilsson med blommor
När alla gratulationer var avklarade tackade Olof för den fina utmärkelsen och passade också på att berätta om den unikt rika bilddatabasen som finns på föreningens hemsida och som varit utgångspunkt för många föredrag och berättarkvällar. Den har kunnat skapas genom det fina kontaktnät föreningens medlemmar har och kunnat utnyttja i lokalsamhället så att varje bild besjälats genom uppgifter om tid, personer, plats och kanske sammanhang.
Efter firandet vidtog samkväm med härligt hembakade semlor och kakor. Runt det närmaste bordet syns från vänster, Lars-Axel Rönngren, Nils Sjöström, Kajsa Sjöström, Karin Höglund, Gunnar Höglund Årets Timråbo 1999 och Vivianne Frölander. Stående till höger Göran Söderlund.
Åke Höglund Tynderö Årets Timråbo 1996, Bert Mattsson och Aina Söderlund.
Från vänster Ann-Margret Bäckström, Anders Nigard, Ingemar Sundkvist, Olof, Lars-Axel Rönngren, Nils Sjöström
Från vänster Vivianne Frölander medlem i Kommittén Ljustorp, Märta Rönngren,Ljustorps Hembygdsförening, Inger Bylund medlem i Kommittén Hässjö, Lars-Arne Eriksson Hässjö, Ulla-Britt Ulander, Livia Modeér och Frans Modeér.
Från vänster Torsten Sundberg, Lars-Erik Nilsson, Barbro Nilsson och Birgit Åhlin.
Mingel , närmast kameran Lennart Lidholm.
Alla foton togs av Anna Modeér.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2012 Olof Ulander

Uppdaterad 20120204