Första sidan    
  Årets Timråbo  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årets Timråbo 2004
Kommittén har enhälligt beslutat att utse
Bengt Nordlöf
att mottaga 2004 års utmärkelse

Juryns motivering är att han så framgångsrikt i så många år med frivilligt arbete utvecklat Tynderö Hembygdsförening.

Bengt Nordlöf "blåste liv" i en sovande hembygdsförening 1983. Han valdes till föreningens förste ordförande och med några års uppehåll lämnade han över ordförandeklubban 2002.

Utan Bengts ideella arbete och med den kännedom han haft vad beträffar bygd och medhjälpare skulle inte Tynderö hembygdsförening utvecklats så positivt.

Hela bygden är honom tacksam för allt som finns i samlingar, foton, vävstuga och bagarstuga...

Bengt Nordlöf och hans fru Ulla är värda all uppskattning från alla som har sin hemvist i Tynderö.

Onsdagen den 23 nov samlades ett 50- tal av Bengts vänner,släkt och tidigare års mottagare av utmärkelsen "Årets Timråbo" i Tynderö Hembygdsgård. Alf Söderlund ordförande i Kommittén för Årets Timråbo talade till årets Timråbo och överlämnade utmärkelsen. Anders Sällvin, ordförande i Tynderö hembygdsförening, uppmärksammade, precis som kommittén gjort i sin motivering, Bengts fru Ulla med uppskattning av hennes insatser.
Nedan håller Bengt sitt tacktal. Alf Martinsson underhöll också med egna dikter och munspelsmusik.
Samtliga kunde njuta av trevlig samvaro och Bengt favorit smörgåstårta. Nedan kopplar Anders Sällvin, Bengt Nordlöf, Alf Söderlund och Ulla Nordlöf av efter alla tal, blommor och presenter.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20041126