Första sidan    
  Årets Timråbo  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Årets Timråbo 2008
Kommittén har enhälligt beslutat att utse
Eva Degermo Andersson
att mottaga 2008 års utmärkelse

"Eva föddes för 41 år sedan. Flyttade till Söråker för att 1992 bosätta sig i Tynderö. Där bor hon med 3 barn och make i eget uppsatt hus.

Eva har varit aktiv i bygden och har bl.a. varit styrelsemedlem i Tynderö Bygdegårdsförening sedan 2000. Där har hon lagt ner mycket arbete som gagnat bygden. Hon har engagerat sig i ungdomsverksamheten, fotbollsplan, skateboardramp och isbana, samt bergvärme i bygdegården är något som hon arbetat för.

Sitt förvärvsarbete har hon på Bolagsverket i Sundsvall.

Eva och hennes familj är värda all uppskattning.."

Texten är citerad ur Årets Timråbo kommittés skrift.

Vid en cermoni på kvällen den 26 november 2008 gratulerade och överlämnade kommitténs ordförande Gunilla Pontén en av värdighetens insignier till Eva, nämligen en tenntallrik med kommunens fyra före detta socknarnas sigill. Pontén inbjöd samtidigt Eva att på nationaldagen 2009 på torget i Vivsta få mottaga den andra av värdighetens insignier, nämligen en medaljong. Eva lovade att boka in dagen i sin almanacka och komma.
Efter Gunilla Pontén var det Åke Höglunds tur att ge kommitténs motiv till att ge Eva utmärkelsen Årets Timråbo. Det blev en lång berättelse om hennes insatser för ungdomarnas aktiviteter och verksamheten i Bygdegården. Åke fick själv utmärkelsen 1996. Vid bordet sitter fr vänster Gunilla Pontén, Gunnar Söderlund Wifstavarvs historia, Birgit Åhlin Ljustorps Hembygdsförening, Anders Sällvin Tynderö Hembygdsförening och Lennart Lidholm Tynderö Hembygdsförening. Från höger vid bordet sitter Berth Mattsson Ljustorps Hembygdsförening, Bengt Andersson Hässjö Hembygds-förening, Anita Andersson Hässjö, Gunnel Pettersson Tynderö och Kent Andersson, Evas make.
Efter talet uppvaktade de fyra föreningarna i kommittén. Först ut var som sig bör Tynderö hembygdsförening representerad av Lennart Lidholm. Det blev lite skoj kring att det inte var ordföranden Anders Sällvin som överlämnade blommorna, men det visade sig senare att han överlämnade en personlig gåva till Eva som bevis på den uppskattning han kände efter deras samarbete för bygden.
Eva gladdes över alla de vackra blommorna som hon fick mottaga.
Utdelningscermonin inramades av mjukt vacker sång framförd av Tynderöbon Eva Lagergren.
Nedan lyssnar hela sällskapet mätta och glada efter att ha avnjutit en god smörgåstårta.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20081127