Första sidan    
  Årets Timråbo  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Årets Timråbo 2005
Kommittén har enhälligt beslutat att utse
Tage Norberg
att mottaga 2005 års utmärkelse

Tage Norgren är nu 77 år och kan se tillbaka på ett händelserikt liv med varje dag fyllda av olika evenemang. Han fortsätter i oförminskad fart att arrangera eller vara delaktig i olika projekt.
Under sin yrkesverksamma tid såg han till att underhålla arbetskamraterna med teater eller konserter. Detta fortsatte han med som pensionär efter 1993.
Alla "Nalle-konserterna" med insamling av nallar till barn i länder med låg ekonomi har man honom att tacka för. Han arrangerade en konsert för Bosniens barn som gav ett bra netto. Konstrundorna i kommunen har inte rönt det intresse som man förväntat sig, här har befolkningen inte svarat upp mot målet men Tage och övriga inblandade kommer att fortsätta. Tynderö IK har säkert en hel del att tacka för också då Tage haft sitt finger med i spelet.
Det är Tage som sett till att det finns och funnits aktiviteter på torget i Timrå, slängkälke, snöskulpturer och värmekaminer under vintern, påsktuppar och schackspel under sommaren. Han engagerar även skolbarn i skilda projekt där ofta torget får fungera som utställningslokal. Ofta tar han hjälp av andra för att nå sina mål och han har en oöverträffad övertalningsförmåga som drabbat många i hans vänkrets. Han har varit med på ett tiotal drakfestivaler på Högom och nu har han planerat att starta på Fagerviksfältet.
Hans engagemang för unga och gamla runt om i kommunen gör honom till en värdig mottagare av utmärkelsen.
Texten hämtat från Kommittén för Årets Timrå-bo.

Tage fick mottaga insignerna, en tallrik med kommunens 4 socknarnas sigill och en medaljong, av Alf Söderlund från Timrå kultur och fritid ordförande i kommittén.
Nedan får Tage mottaga blommor från Alf Martinsson.
Blommor kom också från Ljustorps Hembygdsförening och Hässjö Hembygdsförening. Nedan gratulerar Lars Göran Åhlund.


Alf Martinsson hade som vanligt skrivit en dikt som han läste upp. Tage bad omedelbart att få en kopia när han lyssnat.

Förra årets pristagare Bengt Nordlöf blev uppmärksammad även i år då han fick medaljongen som saknades förra året.

Nedan sitter Tage omgiven av tidigare pristagare. Tage berättade bl a att han under åren efter sin pensionering 1991 till 2003 stått för 65 st arrangemang och sedan hunnit med 15 till till. Drakfestival till sommaren och spelmansstämma på Söråkers Herrgård var två aktuella arrangemang som Tage berättade om. Men han pratade lika gärna om de skolklasser som han håller på och klipper siluetter tillsammans med.
En glad Tage Norgren vid kaffebordet. I .sitt tacktal uppehöll han sig bl a vid att inte ge upp hur svårt det än verkade. Det finns lösningar även på det omöjliga, och tog exemplet Åsnan i brunnen. Engagemanget sträcker sig också in på alkoholområdet och Tage jobbade just nu med att få hit skådesspelaren Benny Haag för en föreställning som verkligen var tankeväckande.
Utdelningen skedde i föreningen Wifstavarvs historias klubblokaler där också kaffe och bröd intogs.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2005 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20051130b