Första sidan    
  Årets Timråbo  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Årets Timråbo 2009
Kommittén har enhälligt beslutat att utse
Hans Johansson
att mottaga 2009 års utmärkelse

"Hans är född den 17 maj 1930 och uppvuxen på Ankarsvik, Alnö, flyttade till Timrå 1953 då Hans gifte sig med sin Gun. Fyra döttrar med familjer, nio barnbarn och ett barnbarnsbarn ingår idag i "klanen Johansson"

Hans har under många år på ett förtjänstfullt sätt, aktivt verkat inom föreningslivet i Timrå. Hans insatser i styrelsen för Wifstavarvs historia har präglat föreningens positiva utveckling från starten 1994.

Hans stora intresse för historia har bidragit till att kunskapen om Wifstavarv, från skeppsvarv till finpappersindustri, idag når ut till dagens befolkning.

Han tillhör sedan unga år IOGT och Socialdemokraterna i Timrå "

Texten är citerad ur Årets Timråbo kommittés skrift.

Utmärkelsen "Årets Timråbo" utdelas i tre steg, först ett tillgännagivande hemma hos vederbörande med pressen närvarande, steg två är firande i kretsen av tidigare "Årets Timråbo" och utdelning av en tenntallrik med de fyra ingående socknarnas sigill och slutligen utdelning av en medaljong på nationaldagen på torget i Timrå. Den 3 december samlades kommittémedlemmar,vänner och tidigare "Årets Timråbo" i föreningen "Wifsta varvs historia" :s klubblokal för att fira Hans Johanssons utnämning till Årets Timråbo. Ordföranden i föreningen, Göran Söderlund, inledde med att hälsa alla välkomna, berättade sedan om kommitténs argument, gratulerade Hans och överlämnade blommor.
Sedan följde det formella överlämnandet av tenntallriken som påtagligt tecken på utmärkelsen av ordföranden i kommittén för Årets Timråbo, Gunilla Pontén. Gunilla kunde berätta att Hans länge varit en kandidat till utmärkelsen och kunde nu med glädje gratulera honom till titeln Årets Timråbo.
Hans tackade för utmärkelsen som han sade sig var mycket stolt och rörd över att ha fått.
Sedan följde gratulationer av de tre övriga föreningar som ingår i Kommittén Årets Timråbo. Först ut var Tynderö Hembygdsförening här representerad av Lennart Lidholm.
Hässjö Hembygdsförening gratulerade genom Lars-Göran Ålund.
Berth Mattsson och Birgit Åhlin från Ljustorps Hembygdsförening gratulerade.
När alla gratulationer var avklarade gjorde Sonja Jansson en sammanfattning av Wifstavarvs historia fram till våra dagar: från jordbruksbygd till skeppsvarv, såg, pappersbruk och till dagens nedläggning av industrin. Sonja är själv uppvuxen på Bruksgatan och kan ortens historia inifrån och kunde därför belysa det stora skeendet med scener ur sitt eget liv.
Åhörarna fick på så sätt en bra bild av den historia som Hans Johansson i föreningen ägnat sig åt att tydliggöra och föra ut.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20091204