Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Inventeringar år 2002
Under 2002 gjordes knappt 20 besök på intressanta platser i Ljustorp för att komplettera tidigare dokumentation men också dokumentera helt nya objekt för föreningen. En översikt ges nedan med hänvisningar till de ställen på hemsidan där dokumentationen införts.
1. Edsta fäbodstig. Fotografering av klapperstensområden väster om fäbodstigen. Klapperstensfälten ligger på ca 240 meters höjd och är således sedan tiden strax efter sista istiden. Komplettering av tidigare dokumentation av stigen.
2. Edsta förindustri. En omfattande kartläggning och rekonstruktion av utförandet under storhetstiden genomfördes.
3. Torvbrytningen vid Stormyran vid Fären. Tidigare omfattande verksamhet som lämnat många spår fotograferades.
4. Israel Stafvermans bostadsplats. Platsen är sedan tidigare uppmärkt och skyltad av föreningen. De sparsamma resterna av grunden mättes upp och fotograferades.
5. Fågelmyrsboningen. Skogskoja som dokumenterades och fotograferades.
6. Rundbacks-Stormyran. Ericssons och Larssons koja öster Mogodåsen. Dokumenterades och fotograferades.
7. Älgåsboan. Platsen är sedan tidigare uppmärkt och skyltad av föreningen. De sparsamma resterna av grunder fotograferades.
8. Rester efter Hedbergs koja. Dokumenterades och och fotograferades.
9. Lada mitt emot Kvarnudden. Tidigare inte upptäkt liten lada som ligger i närheten av Hedbergs koja.
10. Stackmyrbaracken vid Svartbäcken. Skogshuggarkoja som fotograferades och mättes upp.
11. Gästgiveriet. Fotografering och uppmätning av skogshuggarkoja.
12. Stordalsboningan. Fotografering och uppmätning av skogshuggarkoja.
13. Axel Bergströms torp. Viss fotografering.
14. Norbergstorpet. Det finns en del bilder från torpets glansperiod som skall sammanställas med bilder på de rester som finns kvar idag. Området fotograferades.
15. Sundströms torp. Här växte författaren till Janne Vängman böckerna upp. Platsen fotograferades.
16. Hällkistegrav i Frötuna. Platsen är väldokumentrad sedan 1920 talet. Nu fotograferades platsen för att komplettera tidigare dokumentation.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20030319