Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Västra Roten

Ljustorps Hembygdsförening

 

Stackmyrbaracken efter Svartbäcken

Anläggningen ligger efter Svartbäcken inte långt från Tunbodarna. Anläggningen bestod av ett stall för 5-6 hästar och en barack för 12 man och en eller två kokerskor. Anläggningen byggdes av SCA från dec 1942 till februari 1943 då inflyttning skedde. Man skulle hugga kolvirke som sedan skulle flottas till kolningsplatsen. Bostads-delen revs och flyttades från platsen.


Grönakartan Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2005-12-31
Baracken rymde 12 sängplatser, över och underslafer samt en liten kammare för kockan. 1956 bodde ca 10 skogshuggare från Finland här berättar Bernt Laggren som bodde här åren 1952 till 1957 och ensam 1963. Under de varmaste sommarveckorna högg han på nätterna, för att undvika värsta värmen och ohyran.
Det timrade stallet rymde 5-6 hästar. Stallet har fått stå och förfalla som visas av nedan-stående bilder.
Där bostadsbaracken stod finns plintarna kvar väl dolda i granriset. Bilden nedan visar den lilla kamin som stod i torkrummet i baracken. Till höger nedan syns en av spisarna nästan helt nedsjunken i marken. Läs brevet hem från en som 1943 bodde i en identisk barack.
Stackmyrbaracken ligger i en dalgång som är bördig med mycket skog och växtlighet. Svartbäcken ringlar sig genom området och det är mycket vackert på ett tätt och mytiskt sätt.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071120