Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Laxjsön

Ljustorps Hembygdsförening

 

Hedbergs koja

Hedbergskojan ligger 200 m öster om Otterbäcken och mitt emot Kvarnudden efter Laxsjön. Se kartan nedan. Tore Dahlin har hört Uddo Andersson berätta om Hedberg, som bosatt sig på denna avsedes belägna plats. Närheten till Laxsjön och fisket hade säkert påverkat valet av boplats. Han högg åt Lagfors bruk, såväl sågtimmer som kolved. Ladan i närheten av hans hus kan tyda på att han hade en get för mjölkens skull.
Vilken form kojan hade vet vi inte. Bottenvarvets storlek går att mäta men hur den såg ut längre upp vet vi inte. Det finns inga tydliga rester av eldstad vilket är märkligt. På bilden nedansyns kapningen av stockarna troligen för att skapa en dörröppning.

Det finns fler exempel på människor som sökt sig till ensamheten och som livnärde sig på huggning. Kempe hette en som höll till i skogarna mellan Bredsjön och Liden.

Stockarn är lagda på varandra utan någon avfasning som man gjorde på bostäder för att förbättra isoleringen. Utförandet stämmer bättre överens med hur man byggde ängslador. Knutarna är också enkelt gjorda . För att bekräfta att det verkligen varit en boning skulle man vilja återfinna eldstaden vid ett senare besök. Bilderna togs 20020722.
Grönakartan Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2005-12-31

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030121