Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Västra Roten

Ljustorps Hembygdsförening

 

Fågelmyren
I kanten av en myr ligger på ett planterat hygge resterna av en skogskoja. Kojan byggdes 1920 av Erke Dahlin och hans söner Hjalmar, Helge och Tycho. Virket kördes ända ned till Åsingsbron nedanför Björnbacken. Det fanns 4 sängplatser och utrymme för 2 hästar. Det var också dessa män som använde kojan under ca 10 år innan den övergavs. Troligen såldes den som ved under andra världskriget .
Eldstaden undersöks av Arnold Thunström och Tore Dahlin. Det torde endast vara bottenvarvet som lämnats kvar att ruttna ned och det håller på att försvinna ned i markvegatationen.
På bilden till höger syns en knut i ett hörn av stallet. På kartan nedan har lämningarna markerats med ett kryss.
Grönakartan Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2005-12-31


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030121