Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Västra Roten

Ljustorps Hembygdsförening

 

Rundbacksstormyran

Mellan Mogodsåsen och Rundbacksstormyran ligger en koja. Tore Dahlin berättar efter sin far, att Arvid Eriksson Ås och Edvard Larsson Fuske bodde här när de avverkade i skogarna runt kojan under 1920 talet.
Sunds lät bygga kojan i början på 1900 talet.

Kojan ligger högt och torrt. Den består av två delar som byggts vid olika tillfällen. Stallet är den del som tidigare varit ett komplett hus. Vi fann dock ingen eldstad där.

Dörrinfodringen tillhöger ovan har spikats med "hemsmidda" spik. Bostaden har på ett enkelt sätt byggts på åt vänster ovan. Skarven mellan byggnaderna är enkelt utförd och har brädfodrats med fabrikstillverkad spik.
Nedan ses byggnaden från andra hållet. Eldstaden syns ungefär i mitten av bilden med en gran i centrum.
.
Detaljarbetet i knutar ocn infästningen av dörren visar att det var inte något precisionsbygge utan ett snabbt uppfört hus utan långsiktiga krav. Kojan ligger efter en ny väg som inte finns med på kartan. Läget är ungefärligt.
Grönakartan Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2005-12-31

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030121