Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Västra Roten

Ljustorps Hembygdsförening

 

Stordalsboningan
Kojan byggdes av Sundsbolaget omkring sekelskiftet 1900 och användes fram till 1940. denna huggar och körarboning låg efter stigen/vägen mellan Svarttjärn och Bergtjärn. huset rymde 4 - 5 sovplatser och 2 hästar.
Bernt Laggren berättar att Herman Tunell Tunbodarna och Gunnar Rylander Mjällåsen bodde här under flera vintrar, trots att det var oknytt i huset.


Grönakartan Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2005-12-31

På nätterna hörde man ibland barnskrik. Så småningom fick man förklaringen. Från öppningen på en glasflaska , som var instucken i boningen kom det ljud när det blåste viss vind.
Nedan står Bernt Laggren vid resterna av boningen. Bilden längst ned visar utsikten från boningen med Svarttjärnen i förgrunden.
Sommaren 2003 röjde Arnold Thunström och Lars-Erik Nilsson ytan kring lämningarna och en tydligare skiss kunde ritas upp över hur det kan ha sett ut. Se nedan. Bilden under skissen är tagen i underkant av skissen. Stallets vänstra vägg är de stockar som syns till vänster. Spismuren syns som en stenhög. Nästa bild visar Arnold vid spismuren. Stughörnen är utmärkta med pålar och den högra har just försetts med ett orange plastband.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030906