Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Västra Roten

Ljustorps Hembygdsförening

 

Fäbodvall vid Älgåstjärn

Lövbergsbönderna utnyttjade från 1849 Älgåsen för fäbodverksamhet. Tidigare höll man till med sina fäbodar vid Dravika efter Laxsjön. Lagfors bruk upplät platsen mot att bönderna årligen levererade 60 stigar ( 12 tunnor ) goda och stybbfria kol till kolhuset i Lagfors. För kolet betalade bruket gängse pris. Till att bygga sina fäbodhus fick man ta virke på platsen.
Som mest fanns det 4 till 5 bönders fäbodar på Älgåsen. Det finns bara rester efter en fäbod enkelt synlig på marken och även de resterna är omrörda efter avverkning och dragning av helstammar över ytan. Se bilden nedan.
Tore Dahlin Ås berättar att stigen mellan Edsta by och Skinnen gick över vallen och att det tidigare funnits en lägda strax norr om fäboden.
Platsen är ljus och öppen med vackra scenerier och det finns fortfarande ängsmark kvar på vallen.

Bilden längst ned visar utsikten över Älgåstjärnen.

Platsen är skyltad av Ljustorps Hembygdsförening.


Grönakartan Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2005-12-31


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030121