Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Västra Roten

Ljustorps Hembygdsförening

 

Gästgiveriet
Gästgiveriet var ett gemensamt namn för 3 st kojor intill Svartbäcken. 1996 berättade Fritz Johansson från Höglandsbodarna att Sunds AB i början av 1900 talet uppförde dessa boningar och stall för hästarna, sedan de köpt järnbrukets skogar. Här bodde huggare och körare - platsen var vald med omsorg, för att passa två vändor mellan Svartbäckens skogar och virkesavlägget nere vid Mjällån.


Grönakartan Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2005-12-31

Körarna som bodde i Tunbodarna bodde hemma.
En koja var större än de andra med eldstaden mitt i kojan, byggnad 3. Sju till åtta man låg runt eldstaden. De båda mindre kojorna, byggnad 1 och 2 nedan, hade eldstaden efter ena väggen och i dem rymdes fem personer. Kojorna användes in på 1950 talet.
Fritz berättade att han och Holger Lodin frånHöglandsbodarna kokade fruktkräm i kojan, för att få det lite festligare och lite variation till kolbullarna. När dom hade ätit upp större delen av krämen, upptäckte de att de fått med en skogsmus i krämkoket. "Å du vet va´vi fick tjöjes åt råtta" avslutar Fritz sin berättelse.

Kojorna låg vackert efter Svartbäcken, bilden nedan. På den tiden tog man säkert om hand allt torrvirke för att elda kojorna så det var rent efter bäcken.

De nedre bilderna visar att kojorna låg något nedsänkta genom att man kastat upp jord och stenar som bas för väggarna. Det som är notabelt är hur små kojorna var för det antal personer som bodde här under vintern. Bilderna togs år 2002 och det var omöjligt att få en tydlig bild av de olika byggnaderna lägen.

Sommaren 2003 röjde Arnold Thunström och Lars-Erik Nilsson ytan kring lämningarna och en tydlig skiss kunde ritas upp över hur det kan ha sett ut. Se nedan. De gröna markeringarna på skisserna visar fotoplats för fotografier tagna på angiven position och riktning. Klicka på den gröna markeringen och du får se bilden. Granstörar har använts för att markera hörnen på kojorna.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030907