Första sidan    
  Sevärdheter  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Hällkistegrav från bronsåldern

Hösten 1920 var det några arbetare som sysslade med stärka stränderna efter ån för att flottningen skulle gå bättre. Förstärkningen gjordes genom att med sten fästa ris efter strandkanten. I arbetet fann man en lämplig stenhög och plockade sten från denna till dess man kom ned till större huggna stenar. Man flyttade på dessa och fann en grav och nedanstående nål.
Genom ingripande från läraren Yngve J:son Reding kom uppgiften till riksantikvarieämbetets och allmänhetens kännedom. Bl a publicerades en kort artikel i Sundsvalls tidning den 6:e nov 1920 undertecknad av Reding. Han skrev :

Graven är 1,7 meter lång och 0,45 m bred i ett förstört röse med 5 meter i diameter 27 meter över havet ( 1920 ).

Graven undersöktes av doktor Hallström, riksantikvarieämbetet 1921. Graven är från bronsåldern. Bronsåldern i nordskandinavien täcker tiden från år 1800f Kr till ca 500 f Kr.

Den i graven funna nålen som är i grönpatinerad brons, 4 mm tjock och 15,8 cm lång. Nålen förvaras nu i Länsmuseet i Härnösand och är utställd. Teckningarna är gjorda av Yngve J:son Reding på plats 1920. Graven är nu åter övertäckt. Fotografiet till höger ovan visar hur graven såg ut sommaren år 2002.
Graven ligger i Frötuna by invid bygränsen till Edsåker intill Ljustorpsån. Se nedanstående karta.
© Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande I 2006/202. Gäller tom 2009-12-31

Det går att köra nedför den svarta vägen och det är tillåtet vid besök av graven. Där vägen slutar väljer man att gå som svarar mot att följa en höjdkurva på kartan. På sommaren är marken normalt odlad - varsamhet.
På bilden ovan syns graven till höger. Graven ligger i en sluttning som var stranden mot havet som gick in här när graven gjordes för ca 2500 år sedan. Fotografiet är taget mot öster dvs ut mot havet.

Beskrivning av Riksantikvarieämbetet:

Grav.

Röse, ovalt, 5x2,5 m (190-390 gon) och 1 m h. Stenarna är 0,15-0,6m st. Utrasad i S. Restaurerat efter utgrävning. Från början skadades röset vid stentäkt, varvid en kista blottades, ca1,5x0,4 m st. I kistan påträffades en bronsten.

Enligt Riksantikvarieämbetet är typisk datering "Bronsålder".

Koordinater (x/y) 6944368 / 1581574 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long) 62,6018 / 17,3933 (WGS84)

Det finns följande rapporter som förhoppningsvis kan laddas ned från Länsmuseets hemsida.
- J:son Reding Yngve Angående några förmenta fornlämningar i Ljustorp socken, Medelpad 1937
- J:son Reding Yngve Ang. skadegörelse å hällkiströset vid Frötuna, Ljustorp sn, Medelpad 1938
- Floderus E Besiktning av skadad hällkista i Frötuna, Ljustorps socken, Timrå kommun 1937
- J:son Reding Yngve Anmälan om åverkan på hällkistan i Frötuna, Ljustorps sn, Medelpad 1936
- Okänd Meddelande om resultatet av polisutredning i ärendet rörande hällkistan i Edsåker, Ljustorp sn, Medelpad 1920
- J:son Reding Yngve Ang. graven vid Mjällhalsen, Ljustorps sn, Medelpad 1924


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20100123