Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Signaturen "Lundius" och "Tobias" skrev ett antal små häften som utgavs i slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet. Då det är mycket svårt att få tag på dessa är det ett nöje att på detta sätt sprida Lundius/Tobias tankar. Lundius/Tobias hette Anders Olof Berglund och var skollärare i Bredsjön, hembygdsforskare, musiker m.m. Berglund föddes 1857. .

Bilden till höger visar Berglund i hemmet och är tagen av Albin Lindström före 1925.

Förstasidan på häftet "Historien om Bredsjöfinnarna" är avscannad medan den följande texten är en avskrift.
Läs något om den histo-
riska bakgrunden

SUNDSVALL
Boktryckeri-Aktiebolaget, 1924


FÖRORD.

Då detta anspråkslösa arbete vandrar ut i världen att söka sin lycka, är det ingalunda politiken som lockar, ty mer än nog av arbetare finnas i den vingården, vilka kivas om brödet och slås om titlarna. Bygdeberättelser, brev och sagor äro för mången och synnerligast de unga en kär-kommen lektyr, och då kan det ju inte vara varken synd eller skam att försöka sig på att framlocka ett oskyldigt leende frän deras anleten som ha tid, lust och lov att för en eller annan stund vända ryggen åt det politiska sabelskramlet och nogsamt begrunda de beaktansvärda orden: "Glad och god skall mänskan vara, medan hon på döden väntar!" - Om nu den ärade läsaren ej lyster att lägga annat på sinnet och minnet ur denna lilla broschyr, så tänk åtminstone på de understrukna orden; rabbla upp dem sent och tida, om dagen i ditt arbete och natten, då du vaknar, och du skall snart finna det lyckoland, som tusen och åter tusen sökt efter i hela sitt liv. - Vad berättelserna i det efterföljande vidkommer, sä äro de inga fantasifoster; de äro hämtade ur levande livet fast i omhyvlad form och framställning.
Ljustorp i mars 1924.
Författaren.


1. Ur livet på Lövnäs
2. Jul å Medelpadsbygden för 50 år sedan (1874)
3. En gammal saga, evigt ny
4. De underjordiske

5. En fantasibilfärd genom det väna Ljustorp
6. Vinkar från det okända
7. Spökslottet
8. Sista rivbjörnarna i Bredsjön
9. De gammeldagliga husförhören
10. Motboken
11. En spökhistoria från obygden
12. Tankar vid kvinnans uppmarsch i politiken
13. Brev från Liden
14. Bredsjögubbar och Skönsgumman


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20100105