Första sidan    
  Sök i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Ljustorps Hembygdsförenings arkiv

På landsarkivet i Härnösand finns ett arkiv för Hembygdsföreningens dokument. Beteckningen är SE/HLA/3012298/Vol.

Arkivet är skänkt av Arnold Thunström. Arnold skriver om detta arkiv:

Under ett tiotal år har det samlats en stor mängd handlingar som behandlar Ljustorpsbygdens historia. För att lättare kunna hitta i handlingarna följer register över de olika ämnesområdena. En stor del av materialet har avhandlats tillsammans med aktiva medlemmar i studiecirklar.

Frötuna dec. 2007-10-28
Arnold Thunström

Arkivet består av 17 st arkivlådor kallade volymer. Varje volym är indelad fasciklar, buntar.

I det fall ämnet berörs på denna hemsida har punkten gjorts klickbar. Innehållsförteckningen stämmer med Landsarkivets men några fördjupningar har gjorts som markerata med kursiv stil.

VOLYM 1

Fäbodlivet i Ljustorp - fascikel 1.
Kartor och beskrivningar över fäbodplatserna i Ljustorp. I flera fall finns foton på fäbodarna i hembygdsföreningens fotoarkiv.
Gideon Frölander från Öppom berättar om orsakerna till att fäbodarna upphörde under åren 1910 - 1920. I enstaka fall användes fäbodar in på 30-talet

Fäbodlivet i Ljustorp- fascikel2
Anna Lisa Eriksson, som arbetade på Folkminnesarkivet i Uppsala - med rötter i Ljustorp - intervjuade 1933 9 gamla personer som upplevt fäbodlivet. De intervjuade var födda mellan 1844 - 1869.
Ljustorpsmålet med fonetisk stavning återges under hela hennes uppsats.
Även fäbodmaten beskrivs med recept:
Sötmjölkost, Messmör, Vitmesen, Kamsen av mese skorpan och kornmjöl, Trippen, Rörost och Blåsvädret

Torparkontrakt - fascikel 3

J R Sundströms 7 år i Ljustorp och i byn Brännan - fascikel4
Korta beskrivningar över Ljustorpsbor som återfinns i Janne Vängmanböckerna. Se bl a Bildspel
Omtalade källor
Sammanställning över utedansbanor och gamla festplatser
Visor och låtar efter gamla Ljustorpsbor
Selers-Mor i Edsta
De första fotograferna i Ljustorp

Potatissorter som odlades i Ljustorp - fascikel 5
Historier från studiecirklarna
Min brevväxling med Carl Herman Tillhagen Nordiska museet
Postväsendet
Morgongåvor - gamla tiders efterlevandepenning
Beskrivning av några gamla gårdar från 1700-talet och början av 1800
Hur fiskhusen fungerade - flera ortsnamn såsom Fiskhusberget m fl skvallrar om fiskeplatserna
Några gamla tidningsartiklar om bygden
Skidtävling i Åsäng - 1940-talet

VOLYM 2

Så byggdes bakugnar - fascikel 6
Henrik Nilsson i Lagfors´patent på ett träben
Skolan i Ljustorp
Kort om alla gårdfarihandlare som passerade bygden
Mordet i Edsåker.
Om Berggren och Maria i Glupen.

Livet hos en torpare på Vargmyran under början av 1900-talet
Ljustorpsbakelser - skorpor.
Socknens äldstes dom och rannsakan över några ynglingar som badade i Stavre med för litet kläder på sig från 1804

Huskurer och trolldom - fascikel7
Några gamla friarbrev m m.
Usla vägar och broar under 1800-talet.
En ladas efterlämnade inskriptioner.
Pottaska och salpeter
Brandsyn 1839.
En fångtransport 1835.
Nödår under kyrkbygget….

1758 års byordning - fascikel 8
Gideon Frölander berättar om Skälljomsbäckens tidiga sågar, kvarnar, vadmalsstampar, färgeri och kraftstationer. Uppteckning om de första kraftstationerna i Ljustorp
Sockenlapparna i bygden och annat om lapparnas höstbesök
Den sista raiden från Edsåker till Härbergsdalen i Jämtland - tryckt häfte

VOLYM 3

Guldrushen i Ljustorp - fascikel9
Sanna gruvförening bildades 1930 Flera tidningsartiklar En spännande berättelse om den riskfyllda verksamheten

De vattendrivna sågarna - fascikel10
Alla sågar är upptecknade och införda på kartor I många fall finns häradsyneprotokoll som berättar om sågen och dammarna och vilka risker som fanns och hur många plankor de fick såga per år och om virket fick exporteras

VOLYM 4

Flottningen från början av 1800-talet - fascikel11
Först svarade de enskilda säljarna eller köparna av virke för flottningen av virket till Lögdösjön där Ljustorpsån mynnade ut Virkeshandlare Kempe i Härnösand skötte handeln i Ljustorp Det finns en omfattande samling brev från mitten av 1800-talet

Födorådskontrakt från olika byar i Ljustorp - fascikel12

Emigrationen från 1867 och senare - fascikel13
Flera brev är bevarade
Gamla foton visar hur utvandrarna hade det i USA,

Läkekonst - upptecknad av Ernst Jansson, Edsta - fascikel14

Uppteckningar om Laxsjömon, Dravika, Valpsjön, Roten, Hockstra, Ådalen - fascikel15

VOLYM 5

Abborråsen i Graninge - fascikel16

Båtsmän i Ljustorp - fascikel17

Om kronoallmänningen, Ådalen, Vargudden, Lerbäcken, Rundbacken, Lycke, Rigåsen, Uddefors - fascikel18

Uppteckningar fascikel19
- Hästan på skogen - Intervju med Eva Lindstrand, Långsele-Johansson i Lagfors, Vårfloden 1919, Slåttern vid Örasjön, nybyggarnas första år …, Huggar- och körarboningar, Klapperfält, Logen Nytt hopp, Biografer i Ljustorp

VOLYM 6 Note 1

Handlingar - Bredsjön - fascikel20
Innehållsförteckning.

Handlingar - Sanne, Åsäng, Slätt, Stavre fascikel21

VOLYM 7 Note 1

Handlingar - Lagfors, Ås, Nyland , Fuske. Häre - fascikel22

Handlingar - Lövberg, Björkom, Mellberg, Högland - fascikel23

VOLYM 8 Note 1

Handlingar - Mjölsätt, Edsta, Tuna, Jällvik fascikel24

Handlingar - Öppom, Hamre, Skälljom fascikel25

VOLYM 9 Note 1

Handlingar - Frötuna, Edsåker fascikel26

Handlingar - Norra Laxsjön, Laxsjöholmen fascikel27

VOLYM 10

Uppteckningar - Hilda Bredin - Lövgrens berättelse om gamla Bredsjön, Folkminnesarkivet, Nordiska museet Tillhagen. fascikel28

Björnjägare Israel Staferman - fascikel29

Skrock och trolldom i Ljustorp uppteckningar från 1914 av Levi Johansson fascikel30

VOLYM 11

Handlingar om Lagfors järnbruk fascikel31

VOLYM 12 Note 2


Handlingar från Björkom, Bredsjö, Edsta, Fuske, Edsåker Gällvik och Hamre

VOLYM 13 Note 2

Handlingar från Frötuna A - B,
Johan Höglins virkeshandel i Ljustorp, 1847-1951, virkesköp, flottning, sågning

VOLYM 14 Note 2


Handlingar från Frötuna E - Ö

VOLYM 15 Note 2

Handlingar från Lagfors, Laxsjöholmen, Lövberg, Mellberg, Nyland, Roten, Sanna, Skälljom, Slätt, Stavre, och Tuna

VOLYM 16 Note 2

Handlingar från Åsäng och Öppom

VOLYM 17

Diverse osorterade handlingar

 

Note 1 Huvudsakligen arbetsmaterial som kartkopior, overheadbilder och enstaka släktsamband som använts i studiecirklar för att finna samband mellan nu och då. Enstaka äldre dokument.

Note 2 Affärsdokument som lånehandlingar, lönelistor, flottningsdokument och uppgifter om sågning mm i original

 


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20211028