Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Fiskhus
Ordet Fiskhus förekommer i olika sammanställningar vilket kittlar nyfikenheten. Arnold Thunström har funderat över namn som Fiskhusberget i Öppom, Fiskgårdsslåttern i Jällvik, Fiskgårdsstranna och Fiskgårdsgruppa båda i Tunbodarna. Var finns då dessa namn?
Under 1700-talet återfinns fiskhusnamnen på våra första kartor som visar delningen av skogen. Fiskhusberget i Öppom ligger på gränsen mot Mellbergs by inte långt från gränsen till Indal.
Fiskgårdsslåttern i Jällvik ligger efter ett litet vattendrag, som flyter ihop med Storbacksbäcken.
I Tunbodarna återfinns fiskgårdsnamnen efter Mjällån strax nedström Grodtjärnsbäcken.
Gemensamt för de 2 första fiskeplatserna , är att de ligger vid öringens lekplatser i närheten av källflödena. Med hjälp av en vattenränna styrdes vattnet in till fiskhuset, vars botten släppte ut vattnet men stängde fisken inne. Det var den fisk som efter leken "släppte sig" som fångades. I gamla tider vårdade man stammen eller beståndet av fisken. endast "räntan" fiskades. ett klarläggande exempel; man åt inte upp sättpotatisen.
Valfrid Berg i Hamre berättar:Hans förfäder talade om att Erik Olof Söderberg född 1851 flyttade som torpare på de 3 s k Gammelbodarna i Öppom 1896 och att han fiskade med ett fiskhus i Skälljomsbäcken.

Nordiska museet rekonstruerade ett fiskhus 1937. Man tog då dessa fotografier på Sollerön som belyser vad ett fiskhus var.

Till höger timras fällan som fungerar som ett såll.

 

" Foto i Nordiska museets arkiv". Fotograf var I. Granlund.

Här fästs en vattenränna vid fiskhuset.

 

 

 

" Foto i Nordiska museets arkiv". Fotograf var I. Granlund.

Fångstanordningen, fiskhuset, är klar att börja användas. Den sattes på plats för att fånga fisken som hade lekt färdigt och skulle återvända till havet.

 

" Foto i Nordiska museets arkiv". Fotograf var I. Granlund.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20031106