Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Böcker till salu

Hembygdsföreningen säljer följande böcker och "småskrifter". Böckerna kan köpas på hembygdsgården eller beställas per telefon, tel nr 060 82177. Frakt tillkommer i förekommande fall.

Ljustorp förr och nu, Ljustorp förr och nu del 2. Bygd och människor, seder och bruk. Samlade av SPF Höstsols studiecirkel i Ljustorp 1989.
Pris per styck 150 kr.

Fäbodlivet i Ljustorp, bygger på en intervju från 1934, då Anna Lisa Eriksson vid Folkminnesarkivet i Uppsala samtalade med 10 gamla fäbodpigor, som berättade om arbetet på fäboden.
Pris per styck 50 kr.

Lagfors gamla järnbruks historia, med en artikel av Carl Herman Tillhagen. Under 1930-talet intervjuade han gamla smeder och bruksarbetare inom Västernorrlands län. Speglar den förindustriella perioden i vår bygd.
Pris per styck 50 kr. Slutsåld

De vattendrivna ramsågarna ger också en bild av vår förindustriella epok. Närmare 30 vattendrivna sågar har lokaliserats med hjälp av gamla Häradssyneprotokoll m m
Pris per styck 50 kr

Flottningen i Ljustorp, är även de en del av bygdens förindustriella era. Våra vattendrag - från bäckar till åar - transporterade virket till kusten, där segelfartygen fraktade det vidare till södra Sverige och ut i Europa. Det var bjälkar, sparrar, mastspiror och plank, som exporterades från Ljustorp. Vi beskriver hur flottningen gick till, var flottvakterna hade sina pass. Obs ny omarbetat utgåva.
Pris per styck 60 kr

Ljustorps finska bosättningar har inventerats med hjälp av bl a gamla kartor från Ljustorp.
Bredsjön, Laxsjöholmen, Stor-Roten, Laxsjömon, Valpsjöarna och Tunbodarna var de platser där finländare bröt upp sina torp under 1600-talet.
Pris per styck 50 kr

Samerna i Edsåker. Samernas besök i kustbygderna är av gammalt datum, vilket en hel del gamla ortsnamn skvallrar om. Bertil Andersson - Andermyr från Edsåker deltog i den sista traditionella återflyttningen av renar till Härbergsdalen som genomfördes 1939. En spännande och dramatisk dokumentärskildring, som torde vara unik i sitt slag.
Pris per styck 50 kr

Torpinventeringar finns för vissa byar. Var torpen legat och vilka som bott där har vi dokumenterat, så långt det varit möjligt. Informationen har digitaliserats och gjorts sökbar här.
Det går att söka på namn, kartposition och vilka olika ställen en person bott på. Häftena har utgått.

Berättelser om Livet på Abborråsen har vi samlat i ett häfte.
Pris per styck 40 kr.

Julhälsning i ord och bild från Ljustorps hembygdsförening . Kopia av den skrift som var det första resultatet av bildandet av embryot till Ljustorps hembygdsförening 1937.
Pris per styck 20 kr.

Verksamheter vid Edstabäcken före och efter vårfloden 1919 och dagens lämningar. A4 format 24 sidor. Skriven av Olof Ulander. Pris 40 kr. Se också denna hemsida.

I mitten på december 2012 kom boken "Vårfloden 1919 i Ljustorp" av Olof Ulander från trycket. Boken beskriver en enastående våldsam vårflod med hjälp av många bilder som insamlats under mer än 12 år och återfunnet arkivmaterial. Tack vare att vårfloden 1919 analyserades av förste vice statshydrografen JV Eriksson 1919 har en jämförele kunnat göras med senare tiders största vårflod i Ljustorp. I boken har också samlats många människors minnesbilder och utdrag ur dåtidens tidningar för att skapa en bredare bild av händelsen.
Boken har hårda pärnar 20*24cm och har 71 sidor med bilder i svartvitt och färg. Se bild.

Boken kan köpas på Vängåvans bokhandel, Ljustorps Handel och av Ljustorps Hembygdsförening via denna hemsida.
Priset är 250 kr inkl porto. Som alternativ säljs också en PDF-version för nedladdning för 75 kr.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2013 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20201018