Första sidan    
  Sevärdheter  
    Edstabäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Edstabäcken våren 1919 och 1920 talet

Den våldsamma vårfloden 1919 krossade i stort sett all verksamhet som bedrevs runt bäcken. En man drunknade och 2 hem förstördes. det enda som byggdes upp efteråt var ett kraftverk som drevs fram till 1938. Turbinen i ramsågen kunde tas tillvara och flyttades till Skäljomsbäcken.

Berättelser kring vårfloden 1919 i Edsta
Vid Edsta bäcken var det ett mycket stort vattenflöde som fick dramatiska proportioner utan att det är känt att några dammar gett vika och skapat plötsliga flödesökningar. Det var helt enkelt för mycket vatten.

Arrendatorn vid Lögdö bruk Mattias Källman från Ås var på väg hem med häst och vagn. Flödet kring bron var så häftigt att han inte vågade försöka köra med häst och kärra. Kärran spändes av och den 69 årige mannen beslöt sig, trots de närvarandes varningar, för att rida över bron. Just då Källman red ut på bron brast bron och både Källman och hästen kastades i virvlarna. Han satt kvar på hästryggen och höll i en väska i 150 meter, sedan försvann han. Hästen förmådde ta sig upp på land.

Enligt Folke Forsström så skedde de stora skadorna natten mellan den 2:a och 3:e maj i Edstabäcken. När allt vatten sjunkit undan skulle det visa sig att förödelsen i Edsta var mycket omfattande. Längst upp till vänster stod en gård som vid denna tid troligen beboddes av Axel Björklund ( tidigare Sara Björklund ) som försvann med ekonomibyggnad. Även skräddaren Löfstedts ekonomibyggnad och ladugård rakt nedanför Bjöklunds störtade ned i Edsta bäcken. Garvare Nilssons bostad slets sönder.

Plan där virket var upplagt försvann med allt virke såväl som smedja, damm, sågbyggnad, linskäkt, spånhyvel, tuber och garveri. Tullkvarnen fylldes med grus och stenar och kunde aldrig mer användas.

Det var ju många som hade ärende över ån under dagen men som sedan hade svårt att komma tillbaka. En sådan var Kalle Edstedt som bodde alldeles nära Edstabäcken. Han var på besök till Lövbergssidan och fann för gott att stanna kvar där över natten innan han tyckte att han kunde återvända säkert. Det var dock en väntan med komplikationer. Det berättas hur han gick fram och tillbaka på andra sidan medan han såg hur man bar ut lösöret ur hans hus. Systerdottern till Kalle Edstedt, Hulda Engström har berättat hur rädda de var där de bodde alldeles nära bäcken. Det var ju inte bara det vanliga vattenbruset utan alla dessa stora stenar som dånade mot varandra i forsarna. Det berättas också att när stenarna kastades emot varandra uppstod gnistregn som vid ett fyrverkeri. Raset kom så nära att ett hörn på uthuset försvann och man utrymde boningshuset.

Nya vägar och broar
Samtliga broar i Ljustorp förstördes varför myndigheterna satte in militär för att återskapa infrastrukturen. Vägen fick den sträckning den har idag.

1904 till 1919, karta och bilder.
2002, karta och bilder

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20021020