Första sidan    
  Sevärdheter  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Edstabäcken

Edstabäckens tillflöden kommer från stora ytor i norra delarna av Ljustorp. Det har tidvis funnits dammar av mindre storlek för att reglera flödet i bäcken. Vattnet från de stora ytorna leds via bäcken ganska brant ned mot Ljustorpsån i smala raviner. Sammantaget betyder detta att det vid normalår är ganska enkelt att få tillräckliga flöden för diverse vattendrivna verksamheter under vårfloden men att flödet ganska fort faller i volym frampå sommaren. År med stor snösmältning och eller regn kan generera mycket stora flöden vilka i de trånga och branta vattenvägarna skapar stora krafter som under långa tider av bearbetning har skapat ett dramatiskt landskap. Lars Edstedt skriver i "Ljustorp förr och nu" att större skadegörelse har skett utefter bäcken åren 1671, 1677, 1728, 1729, 1885 och 1919.
Edsta bäckens potential har utnyttjats så länge vi känner till. Det finns bl a beskrivet i "Tidsbilder från Ljustorp, De vattendrivna ramsågarna" och "Ljustorp förr och nu". Materialet till denna redovisning har hämtats från dessa skrifter, källmaterial som köpehandlingar och kyrkoböcker, intervjuer och viss kartering av området.

Läs också mer om ägandet av kvarnrättigheter i Edstabäcken.

Här skall vi koncentrera oss på aktiviteter från 1900 talet, som är de enda vi vet har lämnat några spår efter sig. Den äldre historien har sammanfattats här.

1904 till 1919, karta och bilder
1920 talet, karta och bilder
2002, karta och bilder

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20111103