Första sidan    
  Sök i Ljustorp  
    Edstabäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Kraftproduktion i Edstabäcken
Efter den stora förödelsen 1919 när hela det tidigare "industriområdet" försvann återuppbyggdes inget av det gamla. Däremot byggde man något av de följande åren ett kraftverk. Ansvarig för byggnationen var precis som i Skäljomsbäcken Nicke Larsson. Anläggningen drevs sedan fram till 1938 då Sunds drog fram en kraftledning till området och erbjöd bättre tjänster.
Den nedersta dammen från vilken det utgick en tub. Inloppet till styranordningen för tuben är det fyrkantiga hålet något till höger i bilden. Bakom detta hål finns ett fyrkantigt skyddsutrymme av
samma typ som Larsson byggde i Skäljomsbäcken. Bortanför detta startar tuben. Bilden till höger visar fundamenten för tuben ned till kraftstationen.
Bilden ovan visar den övervuxna bottenplattan för kraftstationen. I mitten finns frånloppstuben infästad. Frånloppstuben som var av järn finns fortfarande kvar ( 20011024) och syns till höger .
Den var helt tät och skulle hjälpa till att öka fallhöjden.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212