Första sidan    
  Sevärdheter  
    Edstabäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Edstabäcken 1904 till 1919
I början på 1900-talet var Edsta och Tuna byamän åter redo för en stor satsning i Kvarnån. Man beslöt sig för att bygga en ny och modern såg. Utefter nedre delen av Kvarnån var det byallmänning för att många skulle kunna dela på kraftresursen. Tullkvarn och till den hörande mark var dock avstyckad. Driften sköttes av anställda yrkesmän som kunde bo i närheten av produktions-anläggningen. Detta gällde för mjölnaren och garvaren som båda bodde på platsen.
På kartan till vänster finns en rekonstruktion av området med möjlighet att klicka sig fram till bilder tagna på angivna platser. Under sommarhalvåret var området livaktigt på grund av alla verksamheter som betjänade ett vida område enligt Gottfrid Laurin.
En kort beskrivning av området. Från den stora dammen leder Tub1 fram till ramsågen, hyvleriet och linskäkten. Ovanför Tub1 ligger en ränna till spånhyveln.
Landsvägen gick på en bro över bäcken och tuben ( Tub2 ) till linskäkten som hade byggts och ägdes av Magnus Petter Edstedt. På tub2 fanns en avstängningsanordning vid krysset. Mellan smedjan och sågen/hyvleriet var det en upplagsplats för virke. På andra sidan sågen fanns och finns det en stig uppför branten. Denna stig utgår ca 15 meter norr om närmaste byggnad och utgör en fixpunkt för att i dag förstå området. Klickar man på den vänstra gröna punkten ovan så får man se ett fotografi från denna punkt där också stigen syns i bakgrunden. Skvaltkvarnen var gammal men användes för husbehovsmalning och ägdes av Edlunds. Husen till höger om "Gräns rasbrant" finns kvar idag med oförändrad position och med samma ägarfamilj, Edstedts. På vänstra sidan ovanför ordet "Landsvägen" ligger skräddare Löfstedts hus. Till vänster ligger bagarstugan och till höger bostadshuset. Mellan bostadshuset och dammen låg uthus och ladugård för 2 kor. Fortsätter man uppåt kommer man till Sara och sonen Axel Björklunds hus. Även här fanns uthus ned mot dammen men vi vet inte exakt placering eller storlek.
Tullkvarnen var i full gång och drevs av en anställd mjölnare. Garveriet var igång och där fanns en butik med försäljning av läder och skinn. Garvaren hade hjälp av en gesäll.
1920 talet, karta och bilder
2002, karta och bilder

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050524