Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Mjölkskåp för ett lanthushåll
Skåpet står i hembygdsgårdens östra kök. Skåpet har ett påkostat utförande med konkava ytor på framsidan, såsom dörrar och lådor. Trots den vacka inpassningen i hörnet med alla lister är skåpet inte gjort för detta hus. I samband med renoveringen av hembygdsgården på 1970-talet skänktes skåpet av Margareta och Arnold Thunström. Skåpet gjordes för den Thunströmska gården i Frötuna troligen redan när gården byggdes på 1820-talet. Skåpet är utformat för att kunna hänga upp många (10 st) trätråg med mjölk. Trätrågen fylldes med färsk mjölk som sedan hängdes på plats i skåpet. Om det inte var alltför kallt flöt grädden upp till ytan där den skummades av för att sedan kärnas till smör. När separatorn kom i slutet av 1800-talet kunde arbetssättet förändras. Läs om separatorn. Mjölkskåp fanns i alla gårdar och ofta placerades mjölkskåpet i en farstu. Smörtillverkningen var viktig för smöret var lätt att omsätta i kontanter.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080229