Första sidan    
   
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Hembygdsgården

Ljustorps Hembygdsförenings gård, Hamregården, är tänkt som en trivsam samlingspunkt för medlemmar och andra intresserade personer. Inredningen är en återskapning av ett bondhem i Ljustorp på 1920 talet och visar hur man då levde och verkade.

Gårdens historia

Servering och öppethållande

Konferenser/träffar

Samlingar

Brödbakning

Hembygdsgården och skolan

Hamregårdsfonden har tillkommit för att ekonomiskt säkerställa hembygdsgårdens bevarande. Vill du stödja Hembygdsgården kan du sätta in pengar på fondens bankgiro konto 5542-1762 eller kontakta Märta Rönngren tel. 82177.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20091201