Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Fotogenlampa
Fotogenlampan är en relativt ny ljuskälla i hemmen. Man brukar räkna Edwin Drakes första borrhål efter olja på 20 meters djup i Pennsylvania 1859 som petroleumindustrins födelse. Den stora produkten blev snabbt fotogen för belysning. Man fick billigt fram stora kvantiteter av fotogenet som var mer lättflyktigt än den tidigare använda vegetabiliska oljan eller tranet. Man kunde konstruera lampor som gav bättre ljus och som brann längre utan tillsyn. Fotogenet leds upp genom veken och förgasas av värmen från tändstickan varvid gasen antänds. Genom att sätta ett glasrör över lågan får man både ett skydd för lågan och ett starkare ljus. De tidigare använda oljelamporna som på grund av den mer trögflytande vegetabiliska oljan eller tranet var låga och med oskyddad veke slogs snabbt ut. Introduktionen av fotogenlampor sammanföll med industrialiseringen och många nya lampkonstruktioner fördes ut på marknaden till priser som gjorde att de fick stor spridning.
Under första världskriget uppstod en akut fotogenbrist som drev på införandet av elektriska lampor som tar riktig fart under 1920-talet.
Fotogenlampan har överlevt och används där elström saknas eller helt enkelt som mysbelysning.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20061130