Första sidan    
   
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Föreningen


Föreningens ändamålsparagraf lyder:

Föreningens ändamål är att värna och vårda Ljustorpsbygdens miljö och dess kulturarv och att föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom
- Att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess, ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
-Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur, kultur, landskapsmiljö och fornminnen, samt vid samhälls- och miljöplanering.
-Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden, i nutid och i gången tid.
-Att samverka med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ , som gagnar bygden och dess utveckling.
- Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, natur och historia skall vara opolitiskt och religiöst obunden.

Fullständiga stsdgar

Medlemmar och nytt medlemskap

Program

Kort historik.

Årsmötesprotokoll/verksamhetsberättelse
2003, 2004, 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009, 2010 , 2011 , 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 , 2021, 2022, 2023, 2024


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20240303