Första sidan    
   
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Föreningen


Föreningens ändamålsparagraf lyder:

Föreningens ändamål är att värna och vårda Ljustorpsbygdens miljö och dess kulturarv och att föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom
- Att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess, ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
-Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur, kultur, landskapsmiljö och fornminnen, samt vid samhälls- och miljöplanering.
-Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden, i nutid och i gången tid.
-Att samverka med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ , som gagnar bygden och dess utveckling.
- Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, natur och historia skall vara opolitiskt och religiöst obunden.

Medlemmar och nytt medlemskap

Program

Kort historik.

Årsmötesprotokoll/verksamhetsberättelse
2003, 2004, 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009, 2010 , 2011 , 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 , 2021, 2022, 2023


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 2023
0318