Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Vargudden

Vargudds-stugan

Ljustorps Hembygdsförening

Vargudden som boplats övergavs i början på 1900-talet och byggnationen flyttades till en plats mellan fastigheten Lagfors 3:16 och Bredsjöån på bolagets mark. Stugan står fortfarande på den platsen och man kan se att stugan är tapetserad med tidningar från början av första världskriget (1914-1915). Stugan var en sk 6-knutars stuga som var mycket vanlig i Ljustorp.

Det var vanligt att man när barnaskaran växte höjde taket för att få en våning till. Här har man gjort ett fönster och fått ett vindsutrymme med lite bättre än kryphöjd.

Vilken typ av eldstad som man hade när stugan stod på Vargudden vet vi inte, men det finns inget tegel kvar på Vargudden. När stugan byggdes upp igen så var det troligen som bostad och inte den bagarstuga det blev senare. Trots det så satte man inte in någon järnspis. Det är bara ett rum i stugan och det är tämligen litet....

Nedan syns uthuset med trägolv som troligen också kommer från Vargudden. Orsaken till att byggnaderna står tätt efter varandra är att de står på en mycket smal remsa bolagsmark. Bakom byggnaderna är det kanske en halv meter innan ett tvärt stup ned till Bredsjöån. På denna sida börjar fastigheten 3:16 nära husen.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20111106