Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Tunbodarna

Ljustorps Hembygdsförening

 

Petter Norbergs torp

Torparen Olof Andersson - Norberg f 1840 från Viksjö och Josefina Lovisa Björkquist f 1840 inflyttade från Tynderö. De gifte sig 1863 och fick 10 barn. Olof övertog svärfadern - Johan Björkquists torp i Stavrebodarna, som låg på andra sidan kvarndammen där Gammelhammarbergs bodde. År 1874 inköpte Olle Andersson och hans maka, marken till detta torp.
Torpet ligger på den västra sidan av Mjällån på sluttningen ned mot ån. Till höger syns gården med placeringen av de olika byggnaderna. Kartan nedan visar gårdens läge inringat med rött.

Grönakartan © Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande I 2006/202. Gäller tom 2009-12-31

Sonen Jonas Petter Norberg f 1877 gifte sig 1907 med Linnea Margareta Sjöberg f 1884 från Hässjö. Fram till 1913 bodde de i Hässjö, då de övertog faderns torp i Tunbodarna. Nio barn fick de. Torpet blev föhållandevis stort och välskött.
Petters dotter Greta Norberg-Nerevik f. 1917,

Järfälla berättar: " Pappas bror Fredrik och 5 systrar emigrerade till Minnesota i USA. Bonden Axel Höglin från Tuna besökte dem ibland och då sov han över på två stolar. Varje dag gick barnen den dryga vägen till Mjällå skola. Den som var äldst fick spåra i djupsnön. Hulda Eriksson hette lärarinnan. Pappa Petter arbetade i flottningen. Med en vit flagga signalerade man från Tunbodarna när det var dags."

Ännu på 1940 talet var ägorna öppna och utsikten från gårdsplan mycket vacker, se bilden nedan. Den odlade marken var betydande som syns längst ned till vänster . Till höger längst ned syns bostadshuset fullt utbyggt med 2 våningar.
Det finns också några bilder från 1900-talets början som visar hur torpet såg ut i ett tidigare utvecklings-skede. Torpet har fått förfalla och av dess tidigare öppna och vackra odlingslandskap finns inget kvar.
Torpet kan nås från Tuna fäbod och kyrkstig som är markerad vid Sollefteåvägen. Bro finns över ån. Skogsbilvägen är privat och kan vara stängd.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20081005