Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Härka

Härkan är ett redskap som fanns på de flesta gårdar i Ljustorp. Det användes när man skulle riva milan och få fram kolen så att milan inte fortsatte att kola och förbereda lastningen för borttransport. Kolningen beskrivs under Bilder/Kolning men också i häftet "Lagfors gamla järnbruk". Från det senare häftet är följande berättelse på Ljustorpsmål hämtad.

Hur man rev milor och fatade kolet.
De va´ konst å fata dom. De kallas för fata, då dom laste stigan. Dom hadde store fat, som va fläte tå spjäler, å så hadde dom en härka förstås, de va som e´ vanliga räfshärve me´ grova och grestare pinner än ti e´ höräfse, som dom härke fram kåla med. Egentligen - när dom bröt eller rev kålmila, hadde dom en pickar tå järn, jussom en korp, fast huggtage va´ bara åt ett håll, vill säge. Dom kallde dom för kålpicker me´ långt e´ skaft, som dom drog fram kåla ur mila, eftersom dom rev, å så hadde som kålfate, som va grest fläte tå klevene skogslåger - å så drog dom fram kåle me´ härka. Kunde ta 1/2 tunna kål ti varje kålfat, så pass stor va´ dom. De va´ e´ hål på var sie, där dom tog ti, då dom skulle bära dom framför sig å lägge kåle i en ring utme´ mila - kålringen - full, 1 - 1 1/2 m hög å 2 meter bre´. De va´ fråga om te´ vattne kålringen flere dygn - 3 till 4 - för de satt ell´n kvar i kåla. Ettersom dom rev så måste dom ha en vattenså siamä, å stänke på vattne me´ e´vatteskop å blötte på där hä va´ ell som va framme.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020601