Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Tvåmanssåg för trädfällning
Sågar började användas ca 1870 och ersatte snart yxan som fällningsverktyg. Vid fällning av normalstora träd användes en enhandssåg, en svans. För att fälla grova träd användes tvåmanssåg. Sågtypen användes in på 1950 talet då motorsågen gjorde bredare entré. Bernt Laggren Tunbodarna berättar att han köpte sin första motorsåg 1953 , då var han den förste huggaren i Viksjö som hade egen motorsåg. Huggarna fick hålla sina egna verktyg. Tidigare hade man också använt en motorsåg som två man hanterade men de fick inte någon stor spridning. 1948 användes ex tvåmanssågen vid en avverkning vid Fageråsen för att avverka de grova träden. Det gick snabbt att såga med tvåmanssågen eftersom den skar i båda riktningarna till skillnad från svansen som skar i framriktningen endast. Det gällde dock att hålla sågen vass och väl skränkt ( rätt vinkel på tänderna ). Under de svåra åren på 1930 talet ordnade arbetsmarknadsmyndigheten kurser för de arbetslösa i bl a den svåra konsten att rätt ställa en såg. Greta Forsberg berättar att hennes man Anton Forsberg gick en sådan kurs och blev skicklig att ställa sågar.Det gav extra inkomster under några årtionden då huggarna på söndagsförmiddagarna kom hem till familjen Forsberg och fick sina sågar ställda.
En nackdel med den långa tvåhandssågen var att det krävdes att en stor grop i snön skottades runt varje träd. Trädet skulle sågas av 3 tum från rotspjärn ( där roten går ut frånstammen ) så man måste skotta djupt ner. (Om man sågade 4 tum eller mer från rotspjärn blev det böter på en krona att jämföra med ersättningen för en helbarkad stock på 75 öre. ) Sammantaget blev det många träd som skulle fällas per dag och därmed många kubikmeter snö som skulle skottas.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030330