Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Timmerdrag
Timmerdrag användes vid byggande av timmerhus för inpassning av stockarna mot varandra, så att bästa möjliga passning mellan stockarna erhölls. Man satte den undre spetsen mot den undre stocken och ritade mot den övre stocken med den övre spetsen. Efter riten högg man sedan bort trä i den övre stocken. Innan man satte fast den övre stocken så lade man ut blöt björnmossa, där nästa stock skulle ligga. Mossan sväller när den torkar och tätar således bra. Att täta hus var ett särskilt yrke och kallades drevare.
Timmerdraget kan vändas åt två håll beroende på hur stora ojämnheterna är.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030630