Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Spishäll i Hembygdsgårdens östra kök

Spishällen i Hembygdsgårdens östra kök är inte original i gården utan har lagts dit omkring 1990 i samband med en renovering av gården. Hällen skänktes då till Hembygdsgården, av Runi Johansson född Åhlin, efter att ha ropats in på en aktion i Höglands by Ljustorp.
På hällen finns initialerna HOS:GDD och årtalet 1794. På gården nr 4 i Högland bodde i slutet på 1700-talet bonden Hans Olofsson och hustrun Greta Davidsdotter och initialerna stämmer för dem.
Ståndaren är tyvärr ny och saknar anordning för att kunna fästa och svänga en hållare för mat och vattenkittlar.

Spishällen är mycket väl bevarad. Det är rimligt att anta att hällen har gjutits på Lögdö bruk.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070902