Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Rits
 

Ritsen har troligen används för att rita ut bottnar för laggkärl eller andra runda eller bågformade föremål. En annan tänkbar användning är att överföra ett mått. Den vänstra ritsen är rörlig efter pinnen och låses med kilen på ovansidan. Den här ritsen saknar helt skala vilket mest talar för att den använts för laggkärlstillverkning. Expertpanelen ansåg att det troligen rörde sig om en 1800-tals produkt.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20040601