Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Psalmodikon

I Wikipedia kan man läsa följande under rubriken psalmodikon:
" Ett psalmodikon är ett musikinstrument som utgörs av en långsmal resonanslåda med en sträng spänd över en greppbräda mellan ett stall och en snäcka. Vid spelning läggs instrumentet på ett bord, och toner frambringas genom att man antingen knäpper på strängen eller spelar på den med en stråke. Mest känt är nog prästen Johan Dillners (född 1785, död 1862) psalmodikon från 1830, som användes i en del av Sveriges fattigaste församlingar i stället för orgel (som var för dyr). Instrumentet var populärt vid husandakter och bland kringresande predikanter. Psalmodikon förekommer även med mer än en sträng. Någon bestämd standard för hur ett psalmodikon ska se ut finns inte, utan de mest skilda lösningar på en resonanslåda finns representerade. Det är mycket lätt att lära sig spela på ett psalmodikon i och med att det (oftast) finns endast en sträng, samt att tonerna är tydligt utmärkta i greppbrädan genom jack. Varje jack (= ton) kan ha en siffra eller annan markering. Ett annat sätt att markera de rätta tonlägena är små pålimmade trälister (bandstavar), så att man får band såsom på en gitarr. Under förutsättning att bandstavarna placerats rätt blir det lätt att spela rent. Under 1800-talet utgavs flera böcker där olika sånger, främst psalmer, var utmärkta med psalmodikonets siffror över sångtexten. Dillner sade att han kunde lära vem som helst att hantera ett psalmodikon på bara två timmar."

Psalmodikonet på bilden har två strängar och är försett med tydliga markeringar för olika toner. På undersidan finns två klackar längst ned under klanglådan och snäckan är utformad så att hela klanglådan kan vibrera fritt ovanför bordet. Psalmodikan är ett hembygge som gjorts med enkla medel. Sammansättningen är gjord med många oregelbundet monterade träpluggar och träytan är helt obehandlad. Instrumentet kommer ursprungligen från Västerbotten men införskaffades av en Ljustorpare som lämnade det för reparation till Petrus Nordlander. Ägaren hämtade aldrig ut intrumentet varför det så småningom lämnades till Hembygdsföreningen. På ovansidan har någon skrivit B------ (Bonden?) Aug Bergström med blyertspenna.

Ledmarkeringarna för de olika tonerna har slitits ned av de vibrerande strängarna så intrumentet har använts flitigt.

Lyssna till en psalmodikon här.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20181108