Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Listhyvel
När man ville utsmycka möbler eller husinteriörer användes ofta olika former av listhyvlar som utformades direkt för den profil som skulle skapas. Skulle man ha en speciell profil fick man oftast göra sin egen hyvel. Av det följer också att det finns mängder av tämligen unika listhyvlar. Hyveln består av bara tre delar, hyvelkroppen, hyvelstålet och kilen som låser fast hyvelstålet.
På bilden ovan syns den profil som man kan skapa med denna hyvel, dvs ett hörn med ett infällt extra inverterat hörn. Den nedersta avdelningen på hyveln är endast till för att styra hyveln.
Hyveln är daterad till 1885 med de välformade initialerna AAS vilka inte har kunnat härledas till en person med hjälp av folkräkningen 1890 och 1900.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080801