Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Kommod och köksbänk
Inträngd i ett hörn på Hembygdsgårdens östra kök står denna kombinerade kommod och köksbänk. Möbeln kommer från Westins gård i Sanna och har skänkts av Erik Westin född 1924. Erik berättar att möbeln har använts av hans föräldrar men att den ersattes vid en renovering i början på 1920-talet. Möbeln är troligen tillverkad på gården och är välgjord. Dörrarna är spegelförsedda och ihopsatta med tappar. Konstfärdig målning fullbordar verket. Tiden mellan möbeln användes i ett kök och fram till det den kom på hembygdsgården stod den i ladugårdssvale vilket säkert påverkat finishen på främst locken. Den högra delen är en kommod, se bilden nedan och den vänstra är köksbänk. Under locket på köksbänksdelen finns en zinkplåt-betäckt arbetsyta och diskställ.
Kommoden på bilden innehåller föremål som man kan vänsta sig att finna i en kommod. Det är handfat för att tvätta sig, hygienartiklar och också en potta. Enligt Nationalencyklopedien är kommoder kända sedan 1700-talet.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080202