Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Kafferost

Kafferosten av nedanstående typ är från tiden före järnspisarna men den användes också i kakelugn. Järnspisarna blev inte allmänna i Ljustorp före 1900-talet. Med järnspisen kom en annan typ som passade att sätta ned i ringarna.
Orostat kaffe var billigare och hade möjligen lite bättre smak när det var nyrostat. Man kunde också köpa rostat kaffe i Sundsvall hos exempelvis Mannerbergs kaffehandel, se bild på kaffepåse.
De dyra kaffebönorna drygades ut med rågkorn. Det kokade kaffet innehöll inte bara den vanliga sumpen utan även agnar från rågen. För att få rent kaffe eller klarat kaffe användes klarskinn från ål som släpptes ned i kannan. Man kunde också sätta till lite sirap. Användes fram på 1920 - talet.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20160725