Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Järntacka från Lögdö bruk
Järntacka från Lögdö bruk. Finns också på foto, bild nr 11746 taget av Sven Hedin 1972, då tackan var i hemmansägare Gottfrid Svärds ägo. I masugnen i Lögdö producerades tackjärn med hög kolhalt som därefter transporterades till Lagfors och dess smedja. I smedjan omvandlades tackjärnet till smidbart stångjärn som sedan såldes.
Järntackan är ca 65 cm lång och upp till 30 cm bred. Vikten uppskattas till ca 40 kg. Hur järnet transporterades mellan Lögdö och Lagfors är oklart. Det finns skriftliga vittnesmål på att järnet transporterades mellan Lögdö och Tuna by på Ljustorps ån. Enligt vittnesmålet skall man ha använt båtar med hjälpsegel. I Tuna finns fortfarande en plats som kallas Järnläggdan som är utsatt på kartan. Mellan Tuna och Lagfors användes hästtransporter. Bevarade bilder visar att det fanns stora stallar i Lagfors för järn, kol och virkestransporter.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080601