Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Dokument och skrivlåda
Den här typen av lådor förekommer i hemmen i Ljustorp kanske som skovårdslåda, men kunskap om dess ursprungliga användning har i stort sett gått förlorad. Lådorna är väl arbetade med zinkade hörn, avfasningar och rejält smide. Gångjärnen och låset förefaller vara av lokal produktion. Ålands museum hade sommaren 2003 en utställning där man visade denna typ av lådor och berättade att de ofta var fästegåvor. Märta Rönngren berättar att hennes mormor hade en låda med denna form fast något större där hon förvarade sina viktiga dokument. Vi tror att lådorna användes att förvara dokument och skrivdon i och att det sluttande locket var till för att vara stöd för papperet som man skrev på.
Vi tar tacksamt emot mer information kring lådtypen och också eventuella historier. Sänd ett mail till olof@ulander.com eller ring tel 060 82240.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20031230