Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Delldéns medicinkista

Isac Delldén föddes 1823 i Bjällsta i Indal och gifte sig med en torpardotter som hette Märta Berglund, från Sanna i Ljustorp. Paret bosatte sig i Skäljom i Ljustorp och Delldén verkade där till sin död 1877.
Delldén hjälpte människor i alla åldrar och det finns skriftligt belagt vad hjälpen kunde bestå i. En räkning från Delldén finns upptagen i en bouppteckning som skuld, dvs Delldén var verksam för personer i livets slutskede. Räkningen upptar:

- Kosthållning 35 dagar 17,50 kr
- Maskars afdrivande 2,35 kr
- Blodådring 2,25 kr
- Våtvarma omslag 2 kr
Totalt den ansenliga summan av 24,85 kr.
I medicinkistan fanns flaskor med tinkturer och som visas på bilden avsågade kohorn som användes för att suga ut blod. För att få hål på blodådror fanns små mekaniska anordningar som slog hål på skinnet så att blodet kunde flöda. Bland tinkturerna fanns vatten från Delldéns källa som ansågs vara nyttigt för vissa åkommor. Källan kan besökas av den intresserade. Byborna i Frötuna vittnar om att deras förfäder ansåg att källvattnet hade helande egenskaper.
Delldén finns omnämnd i Janne Vängman-böckerna som en medicinman och trollgubbe. Delldéns rykte som kunnig medicinman lockade också undertecknads farmors far till Ljustorp.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030830