Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Mellbergs första folkskolebyggnad
Skolan var färdigbyggd till nov 1847 och möjliggjorde starten på folkskolan i Ljustorp. Läs mer om den första skolverksamheten här. 1911 flyttades den huvudsakliga skolverksamheten över till den nya skolan. På bilden ovan är ingången utförd enligt gammalt Ljustorpsmanér utan något tak.

Personerna mitt på bilden var läraren Johan Vilhem Lundblad född 1847 och kyrkoherden Lars Videll född 1841. Till vänster är en bagarstuga för den gamla skolan. I bagarstugan fanns det också plats för skolläraren Lundblad att snickra. Där gjordes bl a en liten kyrkorgel som nu finns på hembygdsgården och den fina grinden har han säkert också gjort, en statussymbol på den tiden. Intill ligger skolans vedbod och längst ned ligger ännu en bagarstuga som tillhörde Tilda Nygren. Längst till höger är den gamla skolan från ca 1840. Tilda Nygren, född Åkerblom, var skolans mycket uppskattade vaktmästare och skötte det mesta. Nedanför den stora muren till kyrkogården finns en stenhälla, där skolbarnen vackra dagar tyckte om att sitta på när de åt sina medhavda smörgåsar. Bilden är tagen mellan 1905 och 1909 då Lundblad gick i pension. Skolan hade vid denna tidpunkt försetts med tak över entrén och soffor där man kunde sitta, se bilden.

Nedan har skolan anpassats för nya ändamål med en inbyggd entré.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071209