Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Mellbergs andra folkskolebyggnad
1909 ansågs den första Mellbergsskolan ha spelat ut sin roll. Skolan var utsliten efter ca 60 års tjänst och man hoppades kunna konvertera den till bostad för fattigvården. Skolan fick sin plats genom att Per Nordstrand skänkte marken där skolan står och man kunde köpa in kompletterande mark. För att få plats för den nya skolan och en utökad kyrkogård måste de gamla kyrkstallarna flyttas till andra sidan kyrkan där ett gemensamt stall byggdes ( CJF Plagemans resor).
Översta bilden visar skolan från söder. Den undre bilden visar skolan från sydväst.
Från "Ljustorp förr och nu del 2" har ovanstående planritning hämtats. Den är bl a intressant därför att den visar att man fortfarande 1911 ansåg att lärarna skulle ha egna djur som en del av sitt hushåll. Det finns plats för kor, höns och gris. Torrdass mynnade ut i lärarens gödselstad, så man får antaga att det var han som skulle ta rätt på avfallet också. Två lärare kunde sitta på dasset samtidigt. På övervåningen som inte visas fanns plats för ytterligare två lärarlägenheter och gymnastiksal.
Den största lärarvåningen innehöll 3 rum och kök. Köket värmdes av spisen och sov-och arbetsrum värmdes av en fin kakelugn. Salen ansåg man inte att den skulle vara permanent uppvärmd på vintern så där fanns ingen värmekälla. Ved ingick som en löneförmån så man begränsade på det sättet också förbrukningsmöjligheterna. På bilden ovan sitter lärarinnan Stina Wikner i sin tjänstevåning på skolan. Till vänster utanför bilden finns en fin kakelugn.
Slutligen en bild från skolans norra sida.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071228