Första sidan  

Studiecirkel 1950-1960-tal
i Ljustorp

Möteskalender

Ljustorps Hembygdsförening
20170207 Introduktion, planering
20170221 Transporter, cykel, mc, bil, buss, tåg
20170314 Kläder, mat, möbler, hemarbete, barn, skola, badrum, toa, hushållsmaskiner
20170404 Affärer, café, pensionat, macken, bygdegården, bio, teater, dans, tv
20170425 Arbete skog, flottning, jordbruk, pendling
20170516 Föreningsliv; trädgårds-, skytte-, hembygds-föreningen. Musik, körer, undervisning. Sporter

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2017 Olof Ulander
Uppgjord 20170208

Ändrad 20170903