Möteskalender

Studiecirkelmöte Nr 5

Mötesprogram 20170425
Arbete skog, flottning, jordbruk, pendling

Ljustorps Hembygdsförening

Studiecirkel 1950-1960-tal
i Ljustorp

Resultatet av en halv dags arbete med den första skördetröskan i Ljustorp. Säckarna med säd på den traktordragna kärran är den halva dagsproduktionen. 1953

Sixten Nilsson mitt i bilden

 

Bild nr 11835

Harvning med en traktor. Harvningen görs på Pehr Pers läggda 1950 med August Edvin Sjödin vid ratten på den bensindrivna Fordsson.

Bild nr 11887

Hölass efter traktor. Hans Wikman kör sin fotogendrivna  Massey Harris. På lasset är den vuxne Albert Wikman, flickorna är från vänster Barbro och Kristina Wikman. 1950-1951

.

Bild nr 10245

Bild nr 10638
Bild 10393

Martin Perssons lastbil, Y4158. På baksidan av kortet kan man läsa "norra europas största mjölktransport".

1947 års Scania Vabis som var i drift i Ljustorp från 1948 och troligen in på 1960-talet.

Bild nr 11969

Barkning av massaved ca 1950. Motorsågen kan vara en Comet.

Bild nr 10704

Med ”svansen” i högsta hugg sågar Erik Lind sin björk. 1950-tal.

Bild nr 10313

Handlastning av massavirke i Ådalen, 1955.
Artur  och Gustav Edén ser på.

Bild nr 13078

Gödsel lastas för att körs till mon, Fuske.

Från vä Lars-Erik Nilsson och Fritz Forsberg.

Hästen hette Frej.

Bild nr 13068

Fritz Forsberg kör slåtter-maskinen på en höläggda.

 

Bild nr 13069

Höet som torkat några dagar körs ihop av Fritz Forsberg med en höräfsa. Lars-Erik Nilsson och Viola Forsberg laddar hässjan 1962.

Bild nr 13073

Höladning vid Silvers lada

Från vänster Anders Nyman, okänd, Knut Forsberg och Lars-Erik Nilsson.

Bild nr 13070

Paus i höbärgningen.

Familjen Forsberg, Fuske, från vänster Valter (1940-), Knut (1952-), Fritz (1908-1992), okänd, Gun (, Viola (1916-2008). 

Bild nr 13071

Hö körs hem från mon av Fritz Forsberg (1908-1992), Fuske.

Bild nr 13072

Två hästar drar slåttermaskin. Alfred Viklander (1887-1964) kör ekipaget. Till höger om honom Fritz Forsberg (1908-1992), Fuske. Nanna (1914-1966) och Yngve (1919- ) Nordström, Lagfors.

Maja Lindbergs fotoaltelje Solbacka

.

Bild nr 13074

Viola Forsberg (1916-2008) och Doris Forsberg (1958- ) med halmkont ca 1960.

De minsta torpen som saknade häst bar allt foder i en kont av denna typ.

 

Bild nr 13075

Viola Forsberg (1916-2008) och Olga Larsson (1895-1979) till höger, båda i Fuske, utrustade för bakning.

Viola håller i en stor fjöl och Olga håller i sin högerhand en brödspjälka.

Bild nr 13076

Nils-Åke Eriksson harvar 1972 med 3 st ihopbyggda hästharvar.

 

Bild nr 11893

Villy Larsson (1929-1998) kör gödselspridare 1972.

 

Bild nr 11894

Villy Larsson (1929-1998) kör konstgödselspridare 1972.

 

Bild nr 11895

Nils-Åke Eriksson kör såningsmaskin 1972.

 

Bild nr 11896

Villy Larsson (1929-1998) kör en vält 1972. 
Nils-Åke Eriksson berättade att när det kom krav på skyddsbågar och hytter började användas var det mycket diskussioner för och emot.

Bild nr 11900

Nils-Åke Eriksson kör ogrässpruta 1972.

Ljudfil med Nils-Åkes berättelse.

Refererar till Helge Hall (1914-2004) som blev 90 år trots att han sprutade åt många.

Bild nr 11899

Slåttermaskin 1972.

 

Bild nr 11898

Villy Larsson (1929-1998) kör hövändare 1972.

 

Bild nr 11897

Villy Larsson (1929-1998) kör Vicon Acrobat strängläggare/hövändare 1972

Ljudfil med beskrivning, Lars-Axel Rönngren berättar

 

Bild nr 11904

Nils-Åke Eriksson kör lastning av hö som lösa mattor  med kopplade maskiner 1972

 

Bild 11901

Villy Larsson (1929-1998) kör lastning av hö 1972

 

Bild nr 11902

En av de sista hässjningarna av hö i Tuna, 1964.

Artur Edén finjusterar.

 

Bild nr 10641

Sista flottningen

Bättre bilar, lastanordningar och vägar gör att lastbilar successivt tar över från flottningen i transporten av virke till fabrikerna. Det fanns säkert ytterligare skäl som mindre förluster av virke, snabbare och mer precisa leveranser och bättre kvalité med mera. Sammantaget flottningen försvinner. Det är inte bara det att flottningen försvinner utan också en livsstil. Flottningsarbetet var säsongsarbete på samma sätt som arbetet i skogen. När de stora arbetstopparna försvinner i hanteringen av virke börjar SCA och andra att kräva att deras personal skulle vara fast anställd. Detta fick viktiga konsekvenser då alla som levt på säsongsarbete och ett litet torp fick se sina möjligheter att fortsätta med den livsstilen bortsopade. De minsta torpen avfolkades  på permanent boende. I Ångermanälven med mer gynnsamma förhållanden försvann flottningen så sent som i mitten på 1980-talet.

Flottningen var en betydande sysselsättning i Ljustorp. Bilden visar flottarlaget för Ljustopsån 1910-1911.

Bilden kommer från Söråkersbilder.

 

Den sista tumningen 

görs 1969.

Ljudfil med tumningshistoria.

 

Bild nr 11727

Bilden kommer från Söråkersbilder.

Lövudden 1968.

Lyssna på Bernt Lagren.

Bild nr 11730

Bilden kommer från Söråkersbilder.

Sista flottnings-

dagen i Nylands-

forsen 3 maj 1960

 

Bild nr 11639

Pendling skedde till industrierna, stora byggen som flygplatsen och Bergeforsens kraftverk.

Bilden är från Sunds sulfitfabrik pappsalen med pappersmassebalar som skall fraktas ut och lastas på fraktfartyg.
Bilden kommer från Söråkersbilder.

Lyssna på hur arbetarna kom till jobbet.

 

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2017 Olof Ulander
Uppgjord 20170502

Ändrad 20170905