Möteskalender  

Studiecirkelmöte

Nr1

Mötesprogram 20170207

Ljustorps Hembygdsförening

Studiecirkel 1950-1960-tal
i Ljustorp

- Staffan Eriksson presenterade sina tankar kring studiecirkeln.
- Gunnar Höglund berättade hur det var att börja arbeta på 1950-talet.
- Olof Ulander gav exempel på hur man enkelt kan berätta om en företeelse.
- Tidplan fastställdes
- Undergrupp för att studera dokumentation från Bygdegårdens tidiga år skapades med Olof, Erland och Inger.
Bilder från mötet. Foto Maria Andersson.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2017 Olof Ulander
Uppgjord 20170208

Ändrad 20170903